W pierwszym wydaniu czasopisma naukowo-technicznego „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, został opublikowany artykuł, którego współautorem jest Dyrektor Techniczny Radosław Boba.

Tytuł artykułu to,  „Wykorzystanie technik zanurzeniowych UT dla optymalizacji akwizycji danych”, a dotyczy optymalizacji procesu inspekcji z wykorzystaniem techniki zanurzeniowej UT w badaniu zbiorników magazynowych,
rurociągów oraz zbiorników ciśnieniowych, poprzez akwizycję i przetwarzanie danych.

Zachęcamy do prenumeraty i lektury.

 

Beam IT
Casp System

Casp System