Starając się wyjść naprzeciw potrzebom Klientów, poszerzyliśmy ofertę urządzeń z zakresu badań nieniszczących metodą prądów wirowych. Rozpoczęliśmy współprace z firmą Eddyfi, producentem urządzeń do badania m.in rur: spoiny, korozja, pęknięcia.

Więcej informacji o urządzeniach na www.ndt24.pl 

Beam IT
Casp System

Casp System