Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą
prosimy o kontakt od poniedziałku – piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Casp System Sp. z o.o.

43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2

tel.: +48326140917 | +48 32 614 09 18

mail: biuro@casp.pl

Casp System Sp. z o.o.

Casp System Sp. z o.o.

43-603 Jaworzno, ul. Puszkina 2
tel.: +48 32 614 09 17 | +48 32 614 09 18
fax: +48 32 614 09 19 | +48 32 750 56 06
mail: biuro@casp.pl

Regon: 278307303; Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT; Numer identyfikacyjny NIP: 6321873261; Forma prawna spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Rejestr Handlowy: KRS nr 0000218980; Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS; Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN; Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. OK Katowice; Nr konta: 24 1140 1078 0000 5092 5000 1001
Beam IT
Casp System

Casp System